top of page
Image111.jpg

Ola Torrång,Arkitekt SAR/MSA

Anlita Alltid Arkitekt

Arkitekt Torrång är utexaminerad från Arkitekturlinjen på Chalmers Tekniska Högskola.
Efter examen arbetade han som arkitekt i London och Tokyo (Kenzo Tange & Urtec, Nihon Sekkei Architects och Hirose Laboratory).

 

Startade eget kontor efter hemkomsten till Sverige.

Rådgivare på Arkitektrådgivningen Hem & Villamässan, Göteborg

Suttit som rådgivare i arkitekturfrågor på Byggcentrum i Mölndal.

 

Under sin tid i Japan inspirerades han av enkelheten, flexibiliteten och samspelet med naturen i den japanska arkitekturen. Detta kommer till uttryck i hans design. Hans arbete karaktäriseras även av lyhördhet inför kundens önskemål kryddat med ett fördomsfritt tänkande inte bara vad gäller arkitektur utan även konstruktion (t ex fribärande stommar), planlösning och inredning (hängande sängar, läsbord på wc mm).

Flexibilitet och spännande lekfullhet är ett annat av hans signum där flexibiliteten är extra viktig.
Ju längre livslängd ju mindre klimatavtryck... ...under förutsättning av hög flexibilitet.

Byggnaden skall m a o enkelt kunna anpassas efter ändrade förhållanden.

 

Detta har arkitekt Torrång under 30 år utvecklat i typhuset "UnikaStenhus".

Förmodligen Nordens mest flexibla typhus.

www.unikastenhus.se  

 

Medlem i Sveriges Arkitekter MSA

God investering att anlita arkitekt...
Huset får en tilltalande design och optimalt utnyttjade ytor. Det ökar värdet på huset och kan sänka byggkostnaderna.
Som bonus får Du dessutom ett personligt och trivsamt hus.
Arkitektarvodet? - endast en bråkdel av byggkostnaden. Tänk på att : "Quality is long rememberd after price is forgotten!

bottom of page