Planerar Du att göra en om- eller tillbyggnad - men saknar ritningar på det befintliga huset?

Inga problem - då gör vi en noggrann uppmätning av hela huset samt en uppmätningsritning. Denna använder vi sedan som underlag för skisser och bygglovsritning för till/ombyggnaden vilket sparar tid.

Vi använder lasermätare och en speciell väggtjockleksmätare för bästa noggrannhet.

Vi brukar ta mellan 3-600 mått beroende på husets storlek och form. Vi skriver även in husets historik om den är känd.

Exempel uppmätningsritning - klicka för större bild

  © 2016 Ola Torrång                 Torrång arkitektkontor,    Lyckevägen 8,   435 42 Mölnlycke,   Sweden,   tel 031-3381800,   Email  arkitekt@otark.se